YARDIMCI FİİLLERLE KURULAN BİRLEŞİK FİİLLER, YARDIMCI EYLEMLERL

2009-07-28 17:07:00
YARDIMCI EYLEMLERLE KURULAN BİRLEŞİK EYLEMLER

Yardımcı eylemler: “etmek, olmak, kılmak, buyurmak”

Ad veya ad soylu sözcüklere getirilirler.

Yardım ettiği adda ses değişmesi olmazsa ayrı, olursa birleşik yazılır.

En çok kullanılanlar “etmek, olmak”

Birleşince bir anlam ve görevi ortalaşa yüklenen öğe olurlar.

    Örn:

                Şu zavallıya /yardım edelim

                Bugün neler hissettin.

                Ne zaman şükredeceksin.

                Kahrolursun.

                Sizi bugün çok /merak ettik.

                Kendine bakmazsan /hasta olursun

                Adam bizlere de nazar kıldı.

 

Uyarı: “etmek, olmak” cümlede bazen tek başlarına yüklem görevini de üstlenebilirler.

    Örn:

                Kendim /ettim, kendim /buldum.

                İçeri girenler /oldu.

5293
0
0
Yorum Yaz