MAKALE YAZISI, MAKALE ÖRNEĞİ, MAKALE TÜRÜ VE MAKALE TÜRÜNÜN ÖZEL

2009-08-03 23:10:00

MAKALE TÜRÜ VE MAKALE TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

 

* Yazarın belli bir konuda, genellikle günlük politika ile ilgili görüşlerini dile getirdiği kısa metinlerdir. Makale, asıl gazetelerin yaygınlaşması ve gelişmesiyle kendini gösteren bir edebi türdür. Yazar bu kısa yazılarda çeşitli konulara ilişkin kişisel görüş eleştiri ve önerilerini sıralayabilir. Ya da politik veya toplumsal sorunlara değinebilir. Konular politikanın yanı sıra, bilim, dil, kültür gibi yazarın tercih ettiği herhangi bir alan da olabilir. Makalenin amacı, açıklama, eleştiri, tanıtım, bilgilendirme de olabilir. Ama genellikle eleştirel tutum ön plandadır. Makaleler, günlük yazıldıktan sonra bir araya getirilerek makale kitapları şeklinde yayınlanabilir.

 

Öğretici ve aydınlatıcı

Bir görüşü açıklamak, belirtmek veya desteklemek için yasılan.

Bir bütünlük gösterir

Dergi ve gazetelerde yayımlanır

Temel olan düşüncedir

Güncellik

Benimsetmek için belgelerden, sayısal verilerden, inceleme  ve araştırmalardan yararlanma.

Nesnellik, gerçeklik, inandırıcılık.

Giriş, gelişme, sonuç kompozisyondaki gibidir.

Bilimsellik

Sanat, bilim, siyaset gibi toplumu ilgilendiren konular.

Kanıtlamak ve kesin sonuçlara varmak amaçlanır.

1100
0
0
Yorum Yaz