İKİ NOKTA, İKİ NOKTA İŞARETİ, İKİ NOKTA NERELERDE KULLANILIR, İK

2009-08-02 22:18:00

    İKİ NOKTA:

  Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonunda kullanılır:
Yeni harfler alındıktan sonra eski yazı ile bir tek kelime bile yazmayan iki kişi görmüşümdür: Atatürk ve İnönü!
(Falih Rıfkı Atay)

– Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?
Ziraatçı sayar:
– Yulaf, pancar, zerzevat, tütün...
(Falih Rıfkı Atay)

2. Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonunda kullanılır:
- nokta nedir?

- nokta : cümlenin sonuna yazılan bir noktalama işaretidir.

3. Ses biliminde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır.

4. Edebî eserlerdeki karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişinin adından sonra kullanılır:
Bilge Kağan: Türklerim, işitin!
Üstten gök çökmedikçe
alttan yer delinmedikçe
ülkenizi, törenizi kim bozabilir sizin?

5. Genel Ağ adreslerinde kullanılır:
http://tdk.org.tr

6. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır:
56:8=7, 100:2=50

13400
0
0
Yorum Yaz